10/12/12  Tin tức khác  298
Tại diễn đàn giữa Chính phủ và các nhà tài trợ, các bên sẽ bàn về chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam, đồng thời chốt con số cam kết cho vay, tài trợ năm 2013.
 03/12/12  Tin tức khác  243
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị TP. Hà Nội chấp thuận cho Hãng phim truyện Việt Nam quản lý nhà Thủy phi cơ, nhưng quận Tây Hồ vẫn ra quyết định thu hồi tạo ra làn sóng phản ứng của các nghệ sỹ Việt Nam.
 03/12/12  Tin tức khác  234
Xã hội phát triển, người khuyết tật có trình độ tri thức ngày càng nhiều. Họ có nhu cầu tiến ra xã hội học tập, cống hiến như bao người bình thường khác nhưng mỗi bước đi của họ còn vướng nhiều trở ngại…