Báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện thông tư 30/2014/TT

BÁO CÁO Đánh giá một năm thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT

PHÒNG GD & ĐT TP KON TUM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Số....../BC-THĐTĐ                                                  Kon Tum, ngày 7 tháng 8 năm 2015

               

                                                  BÁO CÁO

Đánh giá một năm thực hiện đánh giá học sinh tiểu học

theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT

 

 
 

 

 

 

 

     Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Kon Tum

 

Thực hiện công văn số 316/PGDĐT-CMTH ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Phòng giáo dục & Đào tạo thành phố Kon tum về việc đánh giá một năm thực hiện thông tư 30/2014/TT-BGDĐT. Ngày 07 tháng 08 năm 2015 trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình một năm thực hiện Thông tư 30/2014-BGDĐT. Từ kết quả Hội nghị, đơn vị Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm báo cáo nội dung cụ thể như sau:

1.     Công tác triển khai thực hiện:

            Việc tổ chức nghiên cứu, tập huấn Thông tư 30:

Lần 1:

Tập huấn tại trường: Số lượng 36 (33 GV – 3 CBQL, vắng : 01  nghỉ hộ sản)

        Chủ động triển khai các công văn liên quan đến việc đổi mới công tác đánh giá:

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/08/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học;

Công văn số 1416/SGD&ĐT-GDTH ngày 4/11/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum; Về việc Thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT;

Công văn 620/PDG&ĐT7/11/2014 Thực hiện đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT; Tổ chức tham khảo công văn 6169/ BGDĐT.

- Chuyển Thông tư 30 và các công văn qua hộp thư điện tử, để 100% giáo viên được tự nghiên cứu, GV lưu giữ bằng văn bản đề xuất thuận lợi khó khăn sau quá trình tự nghiên cứu.

- Nhận thông tin phản hồi từ phía phụ huynh qua các kênh thông tin. Tổ chức họp phụ huynh tuyên truyền, giới thiệu nội dung TT 30, thông báo triển khai thực hiện đổi mới đánh giá theo TT 30 và xin ý kiến phản hồi thông tin để nhà trường rút kinh nghiệm.

- Tổ chức tập huấn cấp trường theo kế hoạch của Phòng Giáo dục & Đào tạo, tổ chức cho giáo viên thực hành đánh giá trên bài kiểm tra của học sinh.

- CBQL nhà trường & tổ trưởng chuyên môn tham gia tập huấn do phòng GD&ĐT tổ chức, nhận thức đúng tinh thần thông tư, chủ động triển khai và thực hiện.

- 100% GV hiểu được về ý nghĩa của việc đổi mới đánh giá học sinh, về mục đích, nguyên tắc, nội dung và cách thức đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT. Giáo viên chủ động & sáng tạo trong công tác đánh giá.

Lần 2: 

- Tập huấn TT30.

- Đánh giá việc thực hiện TT sau 1 một tháng thực hiện, các biện pháp giúp giáo viên đánh giá có hiệu quả.

- Giải đáp khó khăn khi thực hiện.

Lần 3:

- Đánh giá, nhận xét những việc đã làm được chưa làm được trong học kỳ 1.

- Trao đổi cách ghi nhận xét vào bài kiểm tra của học sinh cuối học kỳ 1 (theo công văn 1555/ SGD&ĐT) & tổng hợp vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục, làm học bạ học kỳ 1...

Lần 4: Sinh hoạt chuyên môn cụm: Tiến hành viết tham luận việc thực hiện Thông tư 30, tổng hợp một số lời nhận xét của giáo viên trong toàn trường cho từng đối tượng học sinh, trao đổi & rút kinh nghiệm trong cụm.

Lần 5: Tổ chức cho CB-GV học tập Công văn số 33/BC-SGDĐT về báo cáo sơ kết tình hình thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Kon Tum.

1.2. Công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát thực hiện Thông tư 30:

Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt bàn bạc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 30.

2. Ưu điểm của việc thực hiện Thông tư 30:

2.1. Đối với cán bộ quản lý nhà trường:

Cán bộ quản lý nhà trường đã nắm được tinh thần đánh giá học sinh bằng nhận xét không cho điểm số trên cơ sở đánh giá học sinh lớp 1 từ năm học 2013-2014.

Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức dự giờ, thao giảng các môn học & hoạt động giáo dục. Trong đó quan tâm đến việc thực hiện đánh giá thường xuyên bằng nhận xét trong quá trình dạy học của giáo viên trên lớp theo Thông tư 30. Góp ý, hướng dẫn trực tiếp giáo viên sau mỗi tiết dạy để giáo viên điều chỉnh kịp thời.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát giáo viên việc nhận xét đánh giá học sinh trong các tiết dạy trên lớp, lời nhận xét vào vở ghi chép của học sinh, ở sổ theo dõi chất lượng giáo dục... để kịp thời tư vấn, giúp đỡ, điều chỉnh cho phù hợp.

 Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế chuyên môn trong việc làm hồ sơ, sổ sách của giáo viên, của các tổ chuyên môn.

 Thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo, đề ra các biện pháp giảm nhẹ công việc, thủ tục hành chính, hồ sơ, sổ sách, hỗ trợ để giáo viên dành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ, động viên HS hoàn thành nội dung học tập, tiến bộ, tự tin, sáng tạo,...

Thực hiện “quyền chủ động” tại cơ sở giáo dục & tránh tạo áp lực cho giáo viên trong việc thực hiện hồ sơ sổ sách, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy- học trong nhà trường.

Việc ra đề kiểm tra, tổ chức kiểm tra định kỳ thực hiện nghiêm túc theo Công văn 1555 hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

2.2. Đối với giáo viên:

Sau 1 năm thực hiện thông tư 30 của Bộ GD&ĐT, công tác đổi mới đánh giá học sinh tiểu học đã được chuẩn bị chu đào về tuyên truyền, nhận thức và kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên… nên đại bộ phận giáo viên không còn bị động khi tiếp nhận chủ trương. Được tập huấn kĩ các nội dung, nguyên tắc khi thực hiện Thông tư. Hầu hết giáo viên đã thể hiện được tình cảm, sự nhiệt tình, trách nhiệm đối với học sinh qua các lời nhận xét trong vở ghi chép, bài kiểm tra, sổ theo dõi chất lượng giáo dục cụ thể kịp thời động viên, khích lệ những cố gắng, tiến bộ của học sinh đồng thời phát hiện những hạn chế của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ ngay trong quá trình học tập, rèn luyện đối với học sinh.

        2.3. Đối với cha mẹ học sinh:

        Đa số phụ huynh học sinh đã hiểu được mục đích, ý nghĩa và đồng thuận việc đổi mới đánh giá kết quả học tập của con em mình theo Thông tư 30.

        Không tạo áp lực về điểm số cho con em, không so sánh điểm của con với điểm của bạn khác.

        2.4. Đối với học sinh:

        Học sinh cũng đã quen dần với những lời nhận xét trong vở thay bằng điểm số như trước đây. Các em đã hiểu được những tiến bộ của bản thân cũng như cần cố gắng hơn trong học tập thông qua lời nhận xét và biện pháp hổ trợ của giáo viên.

Nhiều học sinh đã mạnh dạn, tự tin hơn trong việc tự đánh giá kết quả học tập của bản thân và của  bạn.

Không chấm điểm, HS có tâm lí thoải mái, không mặc cảm, không bị áp lực về điểm số. Các em được sự quan tâm, động viên, khuyến khích của thầy cô nên hào hứng đến lớp, chất lượng học tập được nâng cao.

Bước đầu các  em được làm quen với việc tự đánh giá mình và nhận xét góp ý bạn.

Các em không nảy sinh tâm lí đố kị lẫn nhau, tình trạng học trước chương trình, học thêm sẽ không còn diễn ra.

 2.5. Việc tuyên dương, khen thưởng:

        Mục đích khen thưởng ở bậc tiểu học nhằm động viên, khuyến khích khả năng của mỗi học sinh. Tuyên dương, khen thưởng quá trình học tập từng môn học và tham gia các hoạt động giáo dục khác, những đặc điểm nổi bật, sự tiến bộ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; năng khiếu, hứng thú về từng môn học, hoạt động giáo dục...

3. Những hạn chế, khó khăn và vướng mắc khi thực hiện Thông tư 30:

3.1. Về khách quan:

Một bộ phận giáo viên, nhất là giáo viên dạy môn còn ngại khó trong việc ghi lời nhận xét vì phải dạy nhiều lớp, nhiều đối tượng học sinh.

Một số học sinh không có ý thức cầu tiến dẫn đến ỷ lại, lười học vì nghĩ học thế nào cũng không bị điểm kém, điểm dưới trung bình.

Thói quen được đánh giá bằng điểm số tồn tại rất nhiều năm nên bước đầu thay đổi cách đánh giá nên có một số giáo viên, học sinh và phụ huynh chưa quen, nhận thức chưa thấu đáo và đầy đủ nên còn có những ý kiến trái chiều về không cho điểm trong bài làm của học sinh. Phụ huynh là người dân tộc thiểu số đôi khi không quan tâm đến những lời nhận xét hoặc không đọc được, nếu có đọc cũng đọc cho qua không hiểu nội dung lời nhận xét muốn nói gì nên việc theo dõi khả năng học tập của con em mình gặp khó khăn. Một bộ phận cha mẹ học sinh có nhiều kỳ vọng ở thành tích học tập của con em mình ngay từ tiểu học đã không đồng tình với cách đánh giá mới vì khó phân chia thứ hạng như trước đây.

Với GV bộ môn phải dạy HS toàn trường (GV đặc thù như GV Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học,...) thì mỗi tháng GV phải nhận xét luân phiên nhiều em như vậy đòi hơi GV mất rất nhiều thời gian, sức lực, nhiều GV tranh thủ nhận xét trong giờ giải lao, ngày nghỉ cuối tuần. Mặt khác, thời gian ghi nhận xét HS làm ảnh hưởng đến thời gian dành cho việc nghiên cứu bài, làm đồ dùng dạy học và nhất là thời gian kèm cặp, giúp đỡ HS tiếp thu chậm, từ đó làm ảnh hưởng đến chất lượng HS.

Trong một tiết dạy, GV không có nhiều thời gian để thực hiện đánh giá hầu hết tất cả HS bằng lời và viết. Do vậy, số lượng HS được GV kiểm tra bài làm trong vở, phiếu học tập,... là không nhiều.

Việc nhận xét vào học bạ tất cả các mặt hoạt động giáo dục ở cuối kỳ 1 & cả năm mất nhiều thời gian của giáo viên.

Việc khen thưởng cuối học kỳ và năm học, GV có hướng dẫn các em bình bầu những bạn có học lực nổi bật để khen thưởng, tham khảo thêm ý kiến cha mẹ nhưng thật sự chưa khả thi, vì HS tiểu học chưa đủ chín chắn để đánh giá các bạn, và phụ huynh không phải ai cũng theo sát được con mình để đưa ra những đánh giá chính xác.

Nội dung ghi vào giấy khen tuyên dương, khen thưởng học sinh dài dòng, chưa có sự thống nhất.

3.2. Về chủ quan:

Một vài giáo viên chưa quen & ít có khả năng quan sát, theo dõi, trao đổi, nhận xét và kiểm tra quá trình đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh, nhóm học sinh trong quá trình dạy học.

Thiếu sự kết hợp trong quá trình đánh giá (Giữa GV chủ nhiệm và GV dạy môn).

        Giáo viên chưa thực hiện tốt việc ghi lời nhận xét vào vở của học sinh (chữ viết của GV chưa đẹp, lời nhận xét còn chung chung, dài dòng chưa đưa ra biện pháp hổ trợ giúp học sinh tiến bộ).

         Phần ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục của giáo viên chưa sáng tạo, chưa phân biệt được các đối tượng học sinh trong lớp cũng như phát hiện học sinh năng khiếu.

         Một số ít HS cũng chưa quan tâm đến lời nhận xét của GV, những HS tiếp thu nhanh vẫn thích HS ghi điểm số trong vở của mình đẻ chứng tỏ thành tích học tập với bạn bè và người thân.

 Đối với việc HS tự đánh giá và tham gia nhận xét bạn thì HS lớp 1, 2 chưa có khả năng tự nhận xét chính xác bản thân & các bạn.

4. Hướng khắc phục:

        Việc nhận xét, đánh giá học sinh như thế nào để tránh các cháu bị tổn thương mà kích thích các cháu cố gắng. Ghi nhận xét là vẽ nên một biểu đồ phát triển của học sinh. Trong vở của học sinh cần chỉ rõ những chỗ được, chưa được nhưng trong sổ theo dõi, tổng hợp nhận xét của giáo viên cần chú trọng hơn những khó khăn, yếu điểm của học sinh để có biện pháp điều chỉnh, giúp đỡ. Ngoài ra, việc khen thưởng ở đây là khen thưởng cho học sinh, chứ không phải khen thưởng cho phụ huynh. Vì thế, các em học sinh có năng lực & cố gắng về mặt nào, thì xứng đáng được khen thưởng về mặt đó”.

          Tăng cường sự liên hệ, phối hợp giữa nhà trường, gia đình & xã hội, để cha mẹ HS, cộng đồng xã hội hiểu đúng &đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá.

          Tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ GV trong việc thực hiện đánh giá HS theo tinh thần TT30. Lãnh đạo nhà trường thường xuyên theo dõi, giám sát vệc thực hiện đánh giá của GV và kịp thời giúp đỡ, tư vấn để GV thực hiện việc điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp có hiệu quả, đúng hướng, phát huy được vai trò là then chốt trong việc đánh giá HS.

          Giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặc chẽ với giáo viên dạy môn trong quả trình đánh giá học sinh.

          Tiếp tục tổ chức các chuyên đề, thao giảng, dự giờ từ các tổ chuyên môn đến chuyên môn toàn trường tập trung vào việc đổi mới hình thức đánh giá HS, nhằm học hỏi, rút kinh nghiệm trong việc đánh giá HS. Nhà trường tiếp tục triển khai & chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung các công văn 6169/ BGD&ĐT ngày 27/10/ 2014 V/v thực hiện đánhgiá HSTH theo TT30/2014/TT-BGD&ĐT; Công văn 33/BC-SGD&ĐT ngày 23/3/2015 của Sở GD&ĐT Kon Tum về Sơ kết tình hình thực hiện đánh giá HSTH theo TT số 30 và các văn bản chỉ đạo có liên quan. Khuyến khích GV luôn tự học tập, trau dồi sử dụng ngôn ngữ dùng trong đánh giá HS. Nhà trường phải có sự đồng bộ từ cách quản lí đến việc thực hiện và đòi hỏi GV phải công tâm và khách quan với mọi đối tượng hoc sinh.             

          5. Những kiến nghị, đề xuất với cấp trên:

          Tiếp tục thiết kế lại sổ Theo dõi chất lượng  giáo dục các môn học khoa học hơn để thuận lợi cho giáo viên trong việc nhận xét và theo dõi sự tiến bộ của học sinh.

          Việc nhận xét vào học bạ của học sinh phần năng lực và phẩm chất chỉ nhận xét vào cuối năm (Không nhận xét ở học kỳ I).

           Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, việc khen thưởng học sinh theo TT 30 khá phức tạp & có nhiều công đoạn: Giáo viên chủ nhiệm phải hướng dẫn học sinh bình bầu những bạn đạt thành thích nổi bật, sau đó tham khảo ý kiến của phụ huynh, lập danh sách đề nghị Hiệu trưởng tặng giấy khen... Việc bình bầu đối với học sinh lớp 1, lớp 2 & học sinh DTTS rất khó khăn. Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm có thể chỉ kết hợp với giáo viên bộ môn và dựa vào điểm thi cuối kỳ I, cuối năm, quá trình học tập của các em, sau đó thông qua danh sách đề nghị khen thưởng trước lớp và trước phụ huynh học sinh. Được sự thống nhất của học sinh và phụ huynh giáo viên lập danh sách đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng.

            Nên có sự thống nhất về cách ghi thành tích đạt được trong giấy khen & học bạ của học sinh để tránh khập khiễng giữa trường này với trường kia.           

 Trên đây là nội dung Hội thảo sơ kết sau một năm thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014, của Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. Trong Hội nghị tập thể giáo viên đã mạnh dạn nêu lên những vấn đề đã làm được, những khó khăn vướng mắc & những đề xuất kiến nghị để việc thực hiện Thông tư 30 mang lại hiệu quả cao nhất trong những năm học tiếp theo.                                                                         

 Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG                                                                           

- PGD-ĐT(b/c)

- Lưu CM trường

- Lưu VT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan